آخرين مطالب
• قبر پنهان
مادر ! زینب را از عاشورا مترسان . مرا به کربلا دلداری مده . عاشورا اینجاست !کربلا اینجاست ! اگر کسی جرات کرد در تب وتاب مرگ پیامبر ، خانه دخترش را آتش بزند  فرزندان او جرات می کنند خیمه های نوادگان پیامبر را آتش  بزنند من بچه نیستم مادر ! شمشیرهایی که…
• الگوی عفا ف
 اسما بنت عمیس می گوید :فاطمه علیها السلام به من فرمود :   من شیوه تشییع  جنازه زنان را بسیار زشت و ناپسند می دانم ، پارچه ای بر روی او می کشند که برجستگی های بدن او را برای بینندگان به نمایش میگذارد ! ای اسما مرا بر تابوت آ شکارا نگذار بدن مرا…
• عيدانه
       خرم آنروز كه از دست تو عيدانه بگيرم سرتا به قدم در دل تو خانه بگيرم . دردانه شوم بهر دلت تا به در آيي شوري ز سر عشق تو مستانه بگيرم . خاموش كنم هركه كه نام تو نيارد جامي به هوا خواهي پيمانه بگيرم . در كوكبه عرش روم پاي پياده وانگه ز…
مطالب منتخب